AB Tove fører ikke ekstern venteliste til andelslejligheder

Lige nu er der ingen ledige andelslejligheder i AB Tove. Andele der udbydes eksternt via mægler eller selvsalg, vil blive slået op her

hjertestarter
Nyt fra bestyrelsen

Ved foreningens ordinære generalforsamlingen, Januar 2017, drøftede vi emnet ”Hjertestarter” og bestyrelsen har fulgt op på emnet. For at overholde anbefalingerne fra Europæisk genoplivningsråd og Sundhedsstyrelsen stilles der krav til type, tekniske krav, opbevaring, tilgængelighed, vedligeholdelse, forsikring, tjek og selvtest, dokumentation, dataudlæsning, muligheden for softwareopdatering og meget andet. Især funktionstjek,

Læs Mere
Nyt fra bestyrelsen

Administratorskift: 11/06/2017 er vi i bestyrelsen informeret om, at de tidligere Grubbe Advokater deles i to selskaber. Alle de ansatte advokater, der var i Grubbe Advokater, vil fortsat være at finde i det nystiftede Wantzin Ejendomsadvokater ved den nye ejer; advokat Nicholas Wantzin. Ønskes det at kontakte Wantzin Ejendomsadvokater, kan

Læs Mere
Nyt fra bestyrelsen

Kære alle, Fra tid til anden bliver vi (bestyrelsen) spurgt om altanprojektets status, og eftersom altanprojektet ikke er et foreningsprojekt er det ikke muligt for os at besvare disse henvendelser. Det er nemlig et individuelt projekt ligesom tidligere opførte altaner i huset, hvor bestyrelsen udsteder fuldmagt og tilladelse til ansøgeren,

Læs Mere
Nyt i foreningen

Igennem mange år har der, i perioder, været problemer med at beboere får ridset deres parkerede biler på vejene omkring AB Tove. Derfor er der oprettet et frivilligt beboertiltag mhp. At registrere hændelserne, føre statistik og lave målrettede tiltag bl.a. i samarbejde med politiet. Bliver din bil udsat for hærværk

Læs Mere
Nyt i foreningen

Du har som andelshaver mulighed for at læse og downloade diverse foreningsdokumenter samt se alle vores interne ventelister. For at se dokumenterne skal du bruge et brugernavn og kodeord. Brugernavn og kode fås ved henvendelse til: andelsboligforeningentove@gmail.com – derefter kan du logge ind her:

Læs Mere
Nyt fra bestyrelsen

Elsker du blomster? – og vil du være med til at sætte dit præg på vores gård? Vi har allerede en beboer i lille gård som passer de fine blomsterkummer og bede. Det vil vi også meget gerne have i store gård. derfor søger vi beboere som vil passe bede

Læs Mere
Nyt fra bestyrelsenNyt i foreningen

Der er oprettet en lukket Facebook gruppen til AB-Tove. Gruppen er oprettet som et kommunikations fællesskab for alle andelshavere i Andelsboligforeningen TOVE. For at komme med i gruppen skal du gå ind på facebook.com/groups/abtove eller trykke her (hvis du er andelshaver i foreningen vil du efterfølgende blive godkendt til at

Læs Mere
Nyt i foreningen

Adgangsveje og indgangspartier skal holdes frie og ryddelige for cykler, barnevogne, oplag m.v. Barnevogne Barnevogne som er i brug, kan parkeres i de dertil indrettede garager (der er én i hver gård) begge garager er udstyret med et skilt med skriften “Barnevognsgarage”. Du kan bruge din almindelige nøgle til at åbne

Læs Mere
Nyt i foreningen

Alt bortset fra måtter skal fjernes inden d. 01.04.2015. Efter denne dato vil for- og bagtrappe blive ryddet. Fjernede genstande vil blive mærket og opmagasineret. Evt. udgifter vil blive opkrævet andelshaver. Hvorfor: Generalforsamlingsbeslutning 2015. Bekendtgørelse om brandsikring § 9 Læs venligst husordenen som blev omdelt med referat fra generalforsamlingen d. 29. januar 2015

Læs Mere
Nyt i foreningen

Frederiksberg er fra den 1. april 2015 blevet én parkeringszone. Det betyder, at der på alle veje omkring AB-Tove nu kun er gratis parkering i 2 timer (HUSK P-skive). Som beboer på Frederiksberg kan du bestille en P-licens til din bil (koster 150 kr. årligt). Den kan bestilles her: Når

Læs Mere
Nyt i foreningen

Barnevogne som er i brug, kan parkeres i de dertil indrettede garager (der er én i hver gård) begge garager er udstyret med et skilt med skriften “Barnevognsgarage”. Du kan bruge din almindelige nøgle til at åbne og lukke garagen.

Læs Mere

Foreningsdokumenter (Kun for beboere)

Brugernavn og kode fås ved henvendelse til: andelsboligforeningentove@gmail.com
– derefter kan du logge ind her:

Log ind her

SHARE

Forside